Abbé Pierre

EMMAUS is nu een wereldwijde beweging, welke in 1949 door Abbé Pierre in Frankrijk opgericht is. Zijn eerste doel was onderdak te bieden aan de vele dak- en thuislozen in het naoorlogse Parijs. Door vodden te rapen en weer te verkopen, lukte het hem mensen met verschillende achtergronden aan elkaar te verbinden, de groepen een bestaan te bieden en mensen hun eigenwaarde terug te geven.

Er werd een regel opgesteld welke voor de huidige woonwerkgemeenschappen nog steeds geldt: We zullen niet accepteren dat we in ons bestaan afhankelijk zijn van iets anders dan ons eigen werk.

Emmaus streeft ernaar om de filosofie van Abbé Pierre uit te dragen. De aan het samen werken en wonen verbonden structuur helpt velen om de draad van hun leven weer op te pakken en na verloop van tijd uit te stromen naar een zelfstandig bestaan.

 

Abbé Pierre (Henri Antoine Grouès)
Grootofficier in de Kroonorde
Als kapelaan in de Naval Academie in Casablanca
Abbe Pierre
Lyon, 5 augustus 1912 – Parijs, 22 januari 2007