Donatie voor Projectplan van Stichting Emmaus Langeweg en Breda

1.0010,000,000.00

Lever een financiële bijdrage aan Stichting Emmaus Langeweg en Breda. Met uw bijdrage kunnen wij dit project tot realisatie brengen.

Wissen

Beschrijving

Om een algemene bijdrage te leveren: klik hier.

Steun projectplan voor nieuwbouw van werkruimte/atelier en 5 woonunits

De begane grond is bedoeld voor atelier c.q. upcycle-werkplaats waar afgedankte goederen een nieuw leven krijgen door op een creatieve en ambachtelijke manier er een nieuwe functie aan te geven. Deze activiteit zal open staan voor bewoners en ook willen we de mogelijkheid bieden voor dagbesteding voor mensen die daarbij gebaat zijn, zoals bv bij re-integratietrajecten, taalstimulering, arbeidsgewenning etc.

Op de 1e verdieping willen we ca. 5 zelfstandige woonunits realiseren voor mensen die deel gaan nemen aan onze  woon- werkgemeenschap. Op deze manier dragen we ons steentje bij aan het oplossen van het enorme tekort aan sociale en betaalbare woonruimte en hopen we onze gemeenschap te versterken.

Bijgaande tekening geeft een idee hoe het er uit zo kunnen gaan zien, maar is nog geen definitieve versie. Het moet een eenvoudig, energiezuinig gebouw worden dat aansluit bij de sfeer van de huidige bebouwing en terrein.

De kosten om dit project te realiseren zullen tussen de € 500.000 en € 750.000 liggen.

De financiering van de bouw willen we realiseren door middel van donaties van ordes en congregaties, zakelijke relaties, fondsen en particulieren. We gaan mensen en organisaties benaderen via directe aanvragen maar ook door algemene publiciteit en crowdfunding. We hopen dat ons nieuwe initiatief – met uw hulp – het op weg helpen van dak- en thuislozen in Langeweg en omgeving een nieuwe en extra impuls zal geven.

Andere suggesties…