Abbé Pierre

EMMAUS is nu een wereldwijde beweging, welke in 1949 door Abbé Pierre in Frankrijk opgericht is. Zijn eerste doel was onderdak te bieden aan de vele dak- en thuislozen in het naoorlogse Parijs. Door vodden […]

Woon- werkgemeenschap

De woon- werkgemeenschap van Emmaus Langeweg is sinds 1971 gevestigd in het voormalige Kapucijnenklooster van Langeweg. Er is woonruimte voor ca. 12 mensen. De kringloopmarkt is gevestigd in de bijgebouwen van het voormalige klooster en […]

Onze bewoners

Wij bieden mensen zonder thuis, huis of houvast de kans hun leven te veranderen. Zij vinden bij ons een plek waar ze kunnen wonen en werken in een ondersteunende omgeving. Om in de gemeenschap te […]

Vrijwilligers

Naast de bewoners en medewerkers zijn binnen Emmaus Langeweg veel mensen werkzaam die onmisbaar zijn voor de gemeenschap: de vrijwilligers . Er werken in Langeweg ongeveer 35 vrijwilligers die één of meerdere dagdelen per week […]

Duurzaam

Een kringloopbedrijf heeft ook voor samenleving als geheel positieve effecten; het bespaart de gemeente in het ophalen en verwerken van (grof) huisvuil. Uit een onderzoek van TNO  blijkt dat een ton goederen gelijk staat aan […]